Uudised

Hooldusosakond on avatud alates 16.02.2024.a 

 

Alates 01.07.2023.a kohamaksumus on 1230,0 eurot.

Kulude nimetus Hooldusaste I, II, III
Teenust rahastab kohalik omavalitsus  (SHS§22lg2), mis prognoositav maksumus on                530,0 eurot
Muud teenuse osutamisega seotud  kulud,    sh majutus- ja toitlustuskulud (tasub teenuse saaja) 700,0 eurot

Nõuded patsientidele polikliiniku külastamisel 

 Patsient on kohustatud:

  1. Tulema vastuvõtule üksinda (hädavajadusel saatjaga) ning mitte varem kui 15 minutit enne vastuvõttu.
  2. Kanda polikliinikus maski, teostada käte antiseptikat.
  3. Mitte tulla vastuvõtule haigusnähtude ja palavikuga (37,5 ja kõrgem)

 Tegevusluba

  1. Tegevusluba nr SÜH000055; Tegevusala Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus; tähtajatu.
  2. Tegevusluba nr L02347; koduõendusteenus; tähtajatu.
  3. Tegevusluba nr L01907; koolitervishoiuteenus; tähtajatu.
  4. Tegevusluba nr L03225; füsioteraapia, ambulatoorsed  taastusraviteenused; ultraheliuuringud tähtajatu