Uudised

Alates 01.07.2023.a kohamaksumus on 1230,0 eurot.

Kulude nimetus Hooldusaste I, II, III
Teenust rahastab kohalik omavalitsus  (SHS§22lg2), mis prognoositav maksumus on                530,0 eurot
Muud teenuse osutamisega seotud  kulud,    sh majutus- ja toitlustuskulud (tasub teenuse saaja) 700,0 eurot

 

Avalik korjalik enampakkumine

SA SILLAMÄE HAIGLA korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel auto HONDA CIVIK 5DR 1,0 ELEGANCE NAVI CVT müüki. Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 29.05.2023 kella 10:30 -ni.

Alghind 11 250 eurot.

Tehnilised andmed:

Kütusekulu (bensiin)
L/100 km kohta
Võimsus
95 kW/129 hj
Linnas
5,7
Käigukast
CVT – variaator
Maanteel
4,6
Kiirendus 0-100 km/h
10,8 sek
Kombineeritud
5,0
Max, kiirus
200 km/h
Max CO2
114 g/km
Veljed
16ˇˇ valuveljed
Üld läbisõit
42 200 km
Väljalaskeaasta
2017

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. Tähelepanelikult auto üle vaatama. Auto võib üle vaadata, kui te päev ja aja kooskõlastate telefooni teel 39 25 837. Auto ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast.
 2. Tutvuma SILLAMÄE HAIGLA SA kodulehel (shsa.ee ) avaldatud enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.
 3. Tasuma osalemistasu ja tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks enampakkumise teates märgitud summas ja korras ning esitama tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on märgitud nõutud andmed.

Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:

 1. pakkuja nimi,;
 2. pakkuja isikukood või registrikood;
 3. objekti nimetus;
 4. kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
 5. dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
 6. numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
 7. nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
 8. pakkumise esitaja allkiri. Tuleb avaldus lisada suletud ümbrikusse. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, siis tuled saata e-posti teel aadressile: sillamaehooldekodu@shsa.ee millele on märgitud pakkuja hoiatusmärge “Mitte avada enne 29.05.2023 enampakkumist!”
 9. tagatisraha tasumisel panka ülekandega pangast märkida, konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.

Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel SA-le SILLAMÄE HAIGLA aadressile sillamaehooldekodu@shsa.ee

Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris.

Tagatisraha 1125 eurot ja osalemistasu 30 eurot tuleb tasuda maksena SA SILLAMÄE HAIGLA arvelduskontole:

SEB – EE141010220013918014 (SWIFT/BIC: EEUHEE2X);

Swedbank – EE042200221037747335 (SWIFT/BIC: HABAEE2X).

Osalemistasu ja tagatisraha peavad olema laekunud hiljemalt 29. maiks kell 10.00; Osalemistasu ei tagastada. Tagatisraha tagastatakse täies mahus. Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osas. Tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut SA SILLAMÄE HAIGLA poolt teatatud ajal ja kohas. Makse teostamisel tuleb märkida selgitusse: «Tagatisraha ja osalemistasu». Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia tuleb esitada koos enampakkumisel osalemise avaldusega kinnises ümbrikus.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult 29.05.2023 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Kajaka tn 9 Sillamäe 40231. Pakkumised tuleb esitada suletud ümbrikus, millele on märgitud pakkuja kontaktandmed ja hoiatusmärge “Mitte avada enne 29.05.2023 enampakkumist!”

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on SA-sse SILLAMÄE HAIGLA edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 29.05.2023 kell 11:00 Sillamäel Kajaka tn 9, 4 korruse kabinetis nr 78. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Sihtasutusele SILLAMÄE HAIGLA pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja SA-le SILLAMÄE HAIGLA pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Müügileping tuleb sõlmida 2 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e-posti aadressil sillamaehooldekodu@shsa.ee või postiaadressil Kajaka tn 9 Sillamäe 40231.

 

Nõuded patsientidele polikliiniku külastamisel 

 Patsient on kohustatud:

 1. Tulema vastuvõtule üksinda (hädavajadusel saatjaga) ning mitte varem kui 15 minutit enne vastuvõttu.
 2. Kanda polikliinikus maski, teostada käte antiseptikat.
 3. Mitte tulla vastuvõtule haigusnähtude ja palavikuga (37,5 ja kõrgem)

 Tegevusluba

 1. Tegevusluba nr SÜH000055; Tegevusala Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus; tähtajatu.
 2. Tegevusluba nr L02347; koduõendusteenus; tähtajatu.
 3. Tegevusluba nr L01907; koolitervishoiuteenus; tähtajatu.
 4. Tegevusluba nr L03225; füsioteraapia, ambulatoorsed  taastusraviteenused; ultraheliuuringud tähtajatu