Hanked

Hanked

Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine

ERF poolt toetatava projekti esitlemine

Projekti nimi:                         Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine

Projekt number:                    2014-2020.2.04.16-0035 

Projekti taotluse otsus:        RM nr 045, 22.05.2017

Projekti algus ja lõpp:           15.04.2016 – 31.12.2019

 Projekti eesmärgiks on Sillamäe polikliinikuga ühele taristule rajatava tervisekeskuse kujundamine multifunktsionaalseks keskuseks, kus on mitmekülgne ning jätkusuutliku teenuste süsteemi väljaarendamise kaudu tagatud kvaliteetsete esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus ja juurdepääs.

Projekti kogumaksumuseks koos käibemaksuga on 919 298,16 eurot, millest abikõlblikud kogukulud on 703 996,63 eurot ja sellest Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt toetatav summa on  527 997,49 eurot ehk 75% . Toetuse saaja ehk SA Sillamäe Haigla kulud koosnevad mitteabikõlblikust summast 215 301,53 eurot ja abikõlblikust omafinantseeringust 175 999,14 eurot.

Projekti tulemusena rajatakse Sillamäe polikliinikusse esmatasandi tervisekeskus, kus töötavad perearstid, pereõed, ämmaemandad, füsioterapeudid,  koduõed, koolitervishoiutöötaja, sotsiaalnõustaja, psühholoog ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja.

Projekti elluviimiseks läbiviidavad hanked:

  1. Taotluse koostamise hange: http://www.sillamae.ee/ru/393. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.04.2016 kell 10:00. Edukas pakkuja Civitta Eesti AS.
  2. Projektijuhtimise hange: https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 189318. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24.07.2017 kell 13:00. Edukas pakkuja AS Sillamäe-Veevärk.
  3. Projekteerimise hange: https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 190370. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.09.2017 kell 10:00. Lõpetatud lepinguta.
  4. Projekteerimis-ja ehitustööde hange: https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 192070. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.12.2017 kell 10:00. Edukas pakkuja AS EVIKO.
  5. Projekti ekspertiisi hange: https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 192866. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19.01.2018 kell 10:00. Lõpetatud lepinguta.
  6. Sillamäe tervisekeskuse projektile ekspertiisi teostamine. Dokumendid. Avaldatud 08.03.2018. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.03.2018 kell 12:00. Edukas pakkuja RIBBON CONSULT OÜ.
  7. Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve. Dokumendid Avaldatud 11.06.2018. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.06.2018 kell 13:00. Edukas pakkuja OÜ RevPro Est.