Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon

+ Infotabel

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

SA Sillamäe Haigla poolt pakutavate tööalaste rehabilitatsiooni teenuste küsimustes pöörduda:

eesti keeles ja vene  keeles füsioterapeut Natalja Pool, tel. 39 25 806.

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.

 

TÖÖALASE REHABILITATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

 

 Teenus

EUR

Kogus

 Arsti individuaalteenus

35,00

 

 Eripedagoogi individuaalteenus

35,00

 

 Eripedagoogi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

 Füsioterapeudi individuaalteenus

35,00

 

 Füsioterapeudi grupiteenus

15,00

 tunni hind teenuse saaja kohta

 Loovterapeudi individuaalteenus

35,00

 Loovterapeudi grupiteenus

15,00

 tunni hind teenuse saaja kohta

 Logopeedi individuaalteenus

35,00

 

 Logopeedi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

 Psühholoogi individuaalteenus

35,00

 

 Psühholoogi grupiteenus

15,00

 tunni hind teenuse saaja kohta

 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

35,00

 Sotsiaaltöötaja grupiteenus

15,00

 tunni hind teenuse saaja kohta

 Tegevusterapeudi individuaalteenus

35,00

 

 Tegevusterapeudi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

 Kogemusnõustaja individuaalteenus

35,00

 

 Kogemusnõustaja grupilteenus

15,00

 tunni hind teenuse saaja kohta

 Õe individuaalteenus

35,00

 Õe grupiteenus 15,00

 tunni hind teenuse saaja kohta