Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon

+ Infotabel

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

SA Sillamäe Haigla poolt pakutavate tööalaste rehabilitatsiooni teenuste küsimustes pöörduda:

eesti keeles ja vene  keeles füsioterapeut Natalja Pool, tel. 39 25 806.

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.

TÖÖALASE REHABILITATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

 

 Teenus

EUR

Kogus

 Arsti individuaalteenus

55,00

 

 Eripedagoogi individuaalteenus

55,00

 

 Eripedagoogi grupiteenus

25,00

tunni hind teenuse saaja kohta

 Füsioterapeudi individuaalteenus

55,00

 

 Füsioterapeudi grupiteenus

25,00

 tunni hind teenuse saaja kohta

 Loovterapeudi individuaalteenus

55,00

 Loovterapeudi grupiteenus

25,00

 tunni hind teenuse saaja kohta

 Logopeedi individuaalteenus

55,00

 

 Logopeedi grupiteenus

25,00

tunni hind teenuse saaja kohta

 Psühholoogi individuaalteenus

55,00

 

 Psühholoogi grupiteenus

25,00

 tunni hind teenuse saaja kohta

 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

55,00

 Sotsiaaltöötaja grupiteenus

25,00

 tunni hind teenuse saaja kohta

 Tegevusterapeudi individuaalteenus

55,00

 

 Tegevusterapeudi grupiteenus

25,00

tunni hind teenuse saaja kohta

 Kogemusnõustaja individuaalteenus

55,00

 

 Kogemusnõustaja grupiteenus

25,00

 tunni hind teenuse saaja kohta

 Õe individuaalteenus

55,00

 Õe grupiteenus 25,00

 tunni hind teenuse saaja kohta