Наши партенры

Наши партнеры

Партнеры:

Eesti Haigekassa

Eesti Töötukassa

Ida-Viru Keskhaigla

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus

Narva Linna Sotsiaalabiamet

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Sillamäe Linnavalitsus

Sostsiaalkindlustusamet

Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet

Toila Vallavalitsus